Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của trang trực tiếp bóng đá OKCHOI là: https://paulbostaph.net.

Các chính sách bảo mật tại OKCHOI

Dưới đây là các điều khoản bảo mật trong chính sách của chúng tôi trên website:

Comment

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, OKCHOI thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi User Agent của trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi được ẩn danh tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Media

Khi tải lên hình ảnh lên trang web, hạn chế tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) để người truy cập không thể tải xuống và trích xuất thông tin vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Khi bạn gửi một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong các cookie. Điều này giúp tiện lợi cho việc điền thông tin khi bạn gửi các bình luận khác. Những dữ liệu cookie này có thể tồn tại suốt một năm.

Khi truy cập vào trang đăng nhập của OKCHOI, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời từ cookie này sẽ được dùng để xác định xem trình duyệt của người dùng có chấp nhận cookie hay không. Và một lưu ý là cookie tạm thời này không chứa thông tin cá nhân của người dùng và sẽ xóa ngay lập tức khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, OKCHOI sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie cài đặt hiển thị tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn log out ra khỏi tài khoản, cookie mà bạn vừa đăng nhập sẽ bị xóa.

Khi bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ghi nhận ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được lấy từ các website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng từ các trang web khác như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động giống như khi bạn truy cập trực tiếp vào các trang web đó.

Các trang web khác có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó. Điều này bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn đăng nhập vào trang web đó.

Thời gian OKCHOI lưu giữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn gửi một bình luận, chúng tôi sẽ lưu trữ bình luận và dữ liệu liên quan mãi mãi. Điều này giúp OKCHOI nhận biết và tự động phê duyệt các bình luận tiếp theo mà không cần xếp chúng vào hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên website OKCHOI (nếu có), OKCHOI lưu trữ thông tin cá nhân mà những người này cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ tên người dùng không thể thay đổi). Admin hay quản trị viên website cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Quyền của bạn về dữ liệu của chính bạn

Nếu bạn đã tạo một tài khoản trên website của OKCHOI hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của mình đã được xuất bản, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi phải lưu trữ cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Địa chỉ mà dữ liệu của bạn sẽ được gửi đến

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi tại đây: